ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง และบางกิจกรรมเปลี่ยนแปลงลำดับที่แข่งขันและเวลาแข่งขัน
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ : 19 กันยายน 2562

กิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง และบางกิจกรรมเปลี่ยนแปลงลำดับที่แข่งขันและเวลาแข่งขัน
สาระเรียนรวม ภาษาไทย
รหัส 108 การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4 - 6 เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562
สาระเรียนรวม การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รหัส 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1 - 3  เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สถานที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
รหัส 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1 - 6   เป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2562
รหัส 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1 - 3  สถานที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
รหัส 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 - 3  สถานที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
สาระภาษาต่างประเทศ
รหัส 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(Crossword) ม.1-3  เป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2562
สาระศิลปศึกษา นาฏศิลป์ 
รหัส 376 รำวงมาตรฐาน      ป.1-6   สถานที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
รหัส 377 รำวงมาตรฐาน     ม. 1 - 3  สถานที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
 
ประกาศทุกกิจกรรม 100%

อ่านแล้ว : 1669 คน |ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม