ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสรุป สถานที่แข่งขัน ผู้รับผิดชอบในแต่ละสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม ในการแข่งขันระดับภาค/ชาติ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ : 13 สิงหาคม 2562

อ่านแล้ว : 165 คน |ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม