ข่าวประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ : 8 สิงหาคม 2562

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม 3 สาระ )
ภาษาไทย
https://www.sillapa.net/rule62/thai-69.pdf
คณิตศาสตร์
https://www.sillapa.net/rule62/math-69.pdf 
วิทยาศาสตร์
https://www.sillapa.net/rule62/science-69.pdf
นักบินน้อย สพฐ.
https://www.sillapa.net/rule62/pilot-69.pdf
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
https://www.sillapa.net/rule62/social-69.pdf
สุขศึกษา และพลศึกษา
https://www.sillapa.net/rule62/health-69.pdf
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
https://www.sillapa.net/rule62/vis-art-69.pdf
ศิลปะ-ดนตรี
https://www.sillapa.net/rule62/mu-art-69.pdf
ศิลปะ-นาฏศิลป์
https://www.sillapa.net/rule62/ac-art-69.pdf
ภาษาต่างประเทศ
https://www.sillapa.net/rule62/english-69.pdf
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
https://www.sillapa.net/rule62/activity-69.pdf
คอมพิวเตอร์
https://www.sillapa.net/rule62/computer-69.pdf
หุ่นยนต์
https://www.sillapa.net/rule62/robot-69.pdf
การงานอาชีพ    
https://www.sillapa.net/rule62/job-69.pdf
ปฐมวัย
https://www.sillapa.net/rule62/preschool-69.pdf
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
https://www.sillapa.net/rule62/special-69.pdf
การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)
https://www.sillapa.net/rule62/ss-69.pdf
การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
https://www.sillapa.net/rule62/c-ss-69.pdf

อ่านแล้ว : 2717 คน |ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม