ข่าวประชาสัมพันธ์
การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน-ครู กรรมการ คณะดำเนินงาน
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ : 20 ธันวาคม 2562

พิมพ์เกียรติบัตรครู-นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 โรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.4

พิมพ์เกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 โรงเรียนในสังกัด สพป.

พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 โรงเรียนในสังกัด สพป.
http://report69.kanthalak.com/index.php?pkc=printReferee

อ่านแล้ว : 858 คน |ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม